Företag:

Aktiebolaget Gotlandshem
556066-0523
JUNGMANSGATAN 1 A
, 621 83 VISBY
0498-203900
Gotland
Gotland
Aktiebolag
31.12.1957
20-49 anställda
16 900 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för regionens verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Region Gotland och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
ledamöterna i förening med
Kalkhäll, Ann Elisabeth Firman tecknas av en av
ledamöterna i förening med
Björkman, Bo Vilhelm / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Aktiebolaget Gotlandshem är noterat på adressen «JUNGMANSGATAN 1 A» och var registrerad 31.12.1957 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 16 900 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 54 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 403 360 000, ett rörelseresultat på SEK 65 003 000 och där eget kapital var positivt med SEK 252 533 000.

Styrelsen består av 9 män och 5 kvinnor med en genomsnittsålder av 64 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 67 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 65 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 65,64 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122012-12
Total omsättning403.360398.726390.938389.900380.785
Rörelseresultat65.00344.51549.35657.63159.694
Resultat före skatt32.32810.25835713.81011.238
 
Summa eget kapital252.533254.334247.224246.808165.753
Kassa och bank111979017.200
 
Rörelsemarginal (%)1611131516
Soliditet (%)1415151611

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,65 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122012-12
Avkastning på totalt kapital32333
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal1816161818
Kassaflöde från rörelse2020202018
Ränteteckningsgrad64444
Kassalikviditet00000
Score5449505250
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisor
Revisorssuppleant
Revisor
Lekmannarevisorssuppleant