Bo Gunnar Björkenor (79p)

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Kenth Axel Pettersson (6) Karin Harriet Kristina Piscator (6) Jaan Andres Kubja (6) Lars Jörgen Gustafsson (4) Jan Tomas Forslund (4) Per Erik Stefan Bäckström (3) Ulf Magnus Örnberg (3) Sten Erik Jakobsson (3) Bengt Ivan Granlund (2) Johan Erik Sylvén (2) (2) Leif Olof Ivarsson (2) Lena Kristina Eliasson (2) Kjell Åke Nyberg (2) Per Haugland (2) Kjell Erik Anders Ovemar (2) Bengt Anders Eliasson (2) Inga Eva-Lena Pettersson (2) Sven Peter Freyhult (2) Karl-Gustav Ramström (2) Valborg Inga Lill Margareta Östman (2) Voitto Ilmari Riihimäki (2) Ingrid Barbro Linnéa Wåhlberg (2) Dennis André Bäckman (2) Elsie Gunborg Björkman (1) (1) Jan Niclas Johansson (1) (1) Mari Elisabet Wiklund (1) Karin Marie Linnea Magnusson (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Hans Olof Johannisson (1) Urban Anders Lilja (1) Carl Jonas Svensson (1) Hans Åke Nilsson (1) Sven Gunnar Widhagen (1) Anders Ingemar Wiger (1) Johan Wilhelm Sande (1) Peter Mikael Ikonen (1) Lars Jörgen Hägerfors (1) Karl Olof Georg Ström (1) Lars Ragnar Gylling (1) Ulf Bertil Jonsson (1) Lars Georg Jonsson (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Charlotte J Brogren Karlberg (1) Tuula Kyllikki Björkenor (1) (1) Rolf Erik Alm (1) (1) Sven Magnus Hemmingsson (1) Ingvar Peter Berglund (1) Anna Katarina Hillman (1) Leif Hugo Thygesen (1) Sten Gunnar Hamberg (1) Eva Josefin Larsson (1) Lars-Olof Höglund (1) Thomas Hendel (1) Bo Karl Daniel Jilkén (1) Karl Gunnar Olsson (1) Lars Filip Ranby (1) (1) Lars Kristian Åkerstedt (1) Lars Ivar Bertil Krantz (1) (1) Thom Meyer Mathisen (1) Knut Håkan Westberg (1) Åke Sven Erik Ring (1) (1) Linda Hanan Rivera (1) Lars Henrik Martinsson (1) Inger Catrine Wrethling Friberg (1) Lars Bertil Hammarstedt (1) Henrik Mikael Sandbacka (1) Per Anders Magnusson (1) (1) Hans Torsten Eckerrot (1) Mats Åke Örjan Karlsson (1) Lars Erik Anders Nylander (1) Claes Magnus Åkesson (1) Lars Mats Robert Larsson (1) Sten Gösta Torsten Ångell (1) Leif Åke Kennet Söderlund (1) Frank Johan Söderström (1) (1) Sven Magnus Fredmer (1) Bengt Örjan Larsson (1) Carl Adam Leismark (1) Karl Olof Cederberg (1) (1) Ricardo Alexis Rivera Araos (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sten Erik Jakobsson (91p) Per Erik Stefan Bäckström (87p) Dennis André Bäckman (87p) Inga Eva-Lena Pettersson (86p) Frank Johan Söderström (86p) (81p) Lars Mats Robert Larsson (80p) Bengt Ivan Granlund (79p) Leif Olof Ivarsson (79p) Charlotte J Brogren Karlberg (79p) Lena Kristina Eliasson (79p) Per Haugland (79p) Kjell Erik Anders Ovemar (79p) Bengt Anders Eliasson (79p) Ulf Magnus Örnberg (79p) Sven Peter Freyhult (79p) Karl-Gustav Ramström (79p) Voitto Ilmari Riihimäki (79p) (77p) Carl Jonas Svensson (71p) Claes Magnus Åkesson (69p) Valborg Inga Lill Margareta Östman (66p) Jan Tomas Forslund (65p) Lars Henrik Martinsson (64p) (63p) Ulf Bertil Jonsson (61p) Hans Torsten Eckerrot (61p) Lars-Olof Höglund (60p) Carl Adam Leismark (58p) Karin Harriet Kristina Piscator (57p) Lars Filip Ranby (57p) Lars Kristian Åkerstedt (57p) (57p) Lars Jörgen Gustafsson (57p) Sten Gösta Torsten Ångell (57p) Karl Gunnar Olsson (52p) Hans Olof Johannisson (51p) (50p) (50p) (49p) Thom Meyer Mathisen (45p) Johan Wilhelm Sande (41p) (41p) (41p) Lars Erik Anders Nylander (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Anders Ingemar Wiger (40p) Sven Magnus Hemmingsson (40p) Leif Hugo Thygesen (39p) (37p) Kenth Axel Pettersson (34p) Urban Anders Lilja (34p) Sten Gunnar Hamberg (32p) Ingvar Peter Berglund (31p) Mari Elisabet Wiklund (30p) Anna Katarina Hillman (30p) Elsie Gunborg Björkman (28p) (28p) Jan Niclas Johansson (28p) Rolf Erik Alm (28p) Lars Ivar Bertil Krantz (28p) Lars Bertil Hammarstedt (28p) Per Anders Magnusson (28p) Bengt Örjan Larsson (28p) Karl Olof Georg Ström (27p) Henrik Mikael Sandbacka (27p) Mats Åke Örjan Karlsson (27p) Leif Åke Kennet Söderlund (27p) Ingrid Barbro Linnéa Wåhlberg (27p) Åke Sven Erik Ring (21p) Peter Mikael Ikonen (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Thomas Hendel (17p) Jaan Andres Kubja (16p) Johan Erik Sylvén (15p) Börje Stefan Andersson Berglund (14p) Ricardo Alexis Rivera Araos (14p) Bo Karl Daniel Jilkén (13p) Lars Ragnar Gylling (11p) Linda Hanan Rivera (11p) Tuula Kyllikki Björkenor (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.