Bo Gunnar Björkenor (79p)

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Karin Harriet Kristina Piscator (8) Kenth Axel Pettersson (6) Jaan Andres Kubja (6) Lars Jörgen Gustafsson (6) Johan Erik Sylvén (4) Jan Tomas Forslund (4) Per Erik Stefan Bäckström (3) Ulf Magnus Örnberg (3) Sten Erik Jakobsson (3) (2) (2) Bengt Ivan Granlund (2) (2) Leif Olof Ivarsson (2) Torbjörn Hanson (2) Lena Kristina Eliasson (2) (2) Klas Krister Svanberg (2) Kjell Åke Nyberg (2) (2) Per Haugland (2) Kjell Erik Anders Ovemar (2) Bengt Anders Eliasson (2) Inga Eva-Lena Pettersson (2) (2) (2) Pär Anders Toms (2) Sven Peter Freyhult (2) Karl-Gustav Ramström (2) Valborg Inga Lill Margareta Östman (2) Voitto Ilmari Riihimäki (2) Ingrid Barbro Linnéa Wåhlberg (2) Dennis André Bäckman (2) (2) Elsie Gunborg Björkman (1) (1) Jan Niclas Johansson (1) (1) Mari Elisabet Wiklund (1) Karin Marie Linnea Magnusson (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Hans Olof Johannisson (1) Urban Anders Lilja (1) Carl Jonas Svensson (1) Hans Åke Nilsson (1) Sven Gunnar Widhagen (1) Anders Ingemar Wiger (1) Johan Wilhelm Sande (1) Peter Mikael Ikonen (1) Lars Jörgen Hägerfors (1) Karl Olof Georg Ström (1) Lars Ragnar Gylling (1) Ulf Bertil Jonsson (1) Lars Georg Jonsson (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Charlotte J Brogren Karlberg (1) (1) Rolf Erik Alm (1) (1) Sven Magnus Hemmingsson (1) Ingvar Peter Berglund (1) Anna Katarina Hillman (1) Leif Hugo Thygesen (1) Sten Gunnar Hamberg (1) Eva Josefin Larsson (1) Lars-Olof Höglund (1) Thomas Hendel (1) Bo Karl Daniel Jilkén (1) Karl Gunnar Olsson (1) Lars Filip Ranby (1) (1) Lars Kristian Åkerstedt (1) Lars Ivar Bertil Krantz (1) (1) Thom Meyer Mathisen (1) Knut Håkan Westberg (1) Åke Sven Erik Ring (1) (1) Lars Henrik Martinsson (1) Inger Catrine Wrethling Friberg (1) Lars Bertil Hammarstedt (1) Henrik Mikael Sandbacka (1) Per Anders Magnusson (1) (1) Hans Torsten Eckerrot (1) Mats Åke Örjan Karlsson (1) Lars Erik Anders Nylander (1) Claes Magnus Åkesson (1) Lars Mats Robert Larsson (1) Sten Gösta Torsten Ångell (1) Leif Åke Kennet Söderlund (1) Frank Johan Söderström (1) (1) Sven Magnus Fredmer (1) Bengt Örjan Larsson (1) Carl Adam Leismark (1) Karl Olof Cederberg (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sten Erik Jakobsson (94p) Frank Johan Söderström (89p) (88p) Per Erik Stefan Bäckström (87p) Inga Eva-Lena Pettersson (86p) Dennis André Bäckman (86p) Lars Mats Robert Larsson (83p) (81p) Bengt Ivan Granlund (79p) Leif Olof Ivarsson (79p) Lena Kristina Eliasson (79p) Per Haugland (79p) Kjell Erik Anders Ovemar (79p) Bengt Anders Eliasson (79p) Ulf Magnus Örnberg (79p) Sven Peter Freyhult (79p) Karl-Gustav Ramström (79p) Voitto Ilmari Riihimäki (79p) (77p) Thomas Hendel (73p) Carl Jonas Svensson (71p) Charlotte J Brogren Karlberg (69p) Claes Magnus Åkesson (69p) Thom Meyer Mathisen (67p) Valborg Inga Lill Margareta Östman (66p) (65p) (65p) Ulf Bertil Jonsson (63p) Hans Torsten Eckerrot (63p) (59p) Carl Adam Leismark (58p) Karin Harriet Kristina Piscator (57p) Lars Filip Ranby (57p) Lars Kristian Åkerstedt (57p) (57p) Lars Jörgen Gustafsson (57p) Sten Gösta Torsten Ångell (57p) Anders Ingemar Wiger (55p) (53p) Karl Gunnar Olsson (52p) (52p) Hans Olof Johannisson (51p) (50p) (50p) (50p) Sven Magnus Hemmingsson (49p) (46p) (46p) Johan Wilhelm Sande (45p) Lars Erik Anders Nylander (45p) Klas Krister Svanberg (43p) Leif Hugo Thygesen (41p) (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Anna Katarina Hillman (39p) (37p) Pär Anders Toms (36p) Kenth Axel Pettersson (34p) Urban Anders Lilja (34p) Lars-Olof Höglund (34p) Sten Gunnar Hamberg (32p) Mari Elisabet Wiklund (30p) Elsie Gunborg Björkman (28p) Jan Niclas Johansson (28p) Rolf Erik Alm (28p) Lars Ivar Bertil Krantz (28p) Lars Bertil Hammarstedt (28p) Per Anders Magnusson (28p) Bengt Örjan Larsson (28p) Karl Olof Georg Ström (27p) Ingvar Peter Berglund (27p) (27p) Henrik Mikael Sandbacka (27p) Mats Åke Örjan Karlsson (27p) Leif Åke Kennet Söderlund (27p) Ingrid Barbro Linnéa Wåhlberg (27p) Lars Henrik Martinsson (23p) Jan Tomas Forslund (21p) Åke Sven Erik Ring (19p) (19p) Johan Erik Sylvén (17p) Börje Stefan Andersson Berglund (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Peter Mikael Ikonen (16p) Jaan Andres Kubja (15p) Bo Karl Daniel Jilkén (12p) Lars Ragnar Gylling (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.