Bo Gunnar Björkenor (79p)

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Kenth Axel Pettersson (6) Karin Harriet Kristina Piscator (6) Jaan Andres Kubja (6) Lars Jörgen Gustafsson (4) Jan Tomas Forslund (4) Per Erik Stefan Bäckström (3) Ulf Magnus Örnberg (3) Sten Erik Jakobsson (3) Bengt Ivan Granlund (2) Johan Erik Sylvén (2) (2) Leif Olof Ivarsson (2) Lena Kristina Eliasson (2) Kjell Åke Nyberg (2) Per Haugland (2) Kjell Erik Anders Ovemar (2) Bengt Anders Eliasson (2) Inga Eva-Lena Pettersson (2) Sven Peter Freyhult (2) Karl-Gustav Ramström (2) Valborg Inga Lill Margareta Östman (2) Voitto Ilmari Riihimäki (2) Ingrid Barbro Linnéa Wåhlberg (2) Dennis André Bäckman (2) (1) Elsie Gunborg Björkman (1) (1) Jan Niclas Johansson (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Mari Elisabet Wiklund (1) Karin Marie Linnea Magnusson (1) Urban Anders Lilja (1) Hans Olof Johannisson (1) Carl Jonas Svensson (1) Anders Ingemar Wiger (1) Hans Åke Nilsson (1) Sven Gunnar Widhagen (1) Peter Mikael Ikonen (1) Johan Wilhelm Sande (1) Lars Ragnar Gylling (1) Lars Jörgen Hägerfors (1) Karl Olof Georg Ström (1) Lars Georg Jonsson (1) Ulf Bertil Jonsson (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Charlotte J Brogren Karlberg (1) (1) (1) Rolf Erik Alm (1) Ingvar Peter Berglund (1) Sven Magnus Hemmingsson (1) Sten Gunnar Hamberg (1) Anna Katarina Hillman (1) Leif Hugo Thygesen (1) Lars-Olof Höglund (1) Eva Josefin Larsson (1) Bo Karl Daniel Jilkén (1) Thomas Hendel (1) Lars Filip Ranby (1) Karl Gunnar Olsson (1) Lars Kristian Åkerstedt (1) (1) (1) Lars Ivar Bertil Krantz (1) Åke Sven Erik Ring (1) Thom Meyer Mathisen (1) Knut Håkan Westberg (1) (1) Inger Catrine Wrethling Friberg (1) Lars Henrik Martinsson (1) Henrik Mikael Sandbacka (1) Lars Bertil Hammarstedt (1) (1) Per Anders Magnusson (1) Mats Åke Örjan Karlsson (1) Hans Torsten Eckerrot (1) Claes Magnus Åkesson (1) Lars Erik Anders Nylander (1) Sten Gösta Torsten Ångell (1) Lars Mats Robert Larsson (1) Frank Johan Söderström (1) Leif Åke Kennet Söderlund (1) Sven Magnus Fredmer (1) (1) Carl Adam Leismark (1) Bengt Örjan Larsson (1) Karl Olof Cederberg (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sten Erik Jakobsson (94p) Frank Johan Söderström (89p) Per Erik Stefan Bäckström (87p) Inga Eva-Lena Pettersson (86p) Dennis André Bäckman (86p) Lars Mats Robert Larsson (83p) (81p) Bengt Ivan Granlund (79p) Leif Olof Ivarsson (79p) Lena Kristina Eliasson (79p) Per Haugland (79p) Kjell Erik Anders Ovemar (79p) Bengt Anders Eliasson (79p) Ulf Magnus Örnberg (79p) (79p) Sven Peter Freyhult (79p) Karl-Gustav Ramström (79p) Voitto Ilmari Riihimäki (79p) Jan Tomas Forslund (73p) Carl Jonas Svensson (71p) Charlotte J Brogren Karlberg (67p) (65p) Thom Meyer Mathisen (65p) Valborg Inga Lill Margareta Östman (64p) Claes Magnus Åkesson (63p) Lars Henrik Martinsson (61p) Lars-Olof Höglund (58p) Carl Adam Leismark (58p) Anders Ingemar Wiger (57p) Karin Harriet Kristina Piscator (57p) Lars Filip Ranby (57p) Lars Kristian Åkerstedt (57p) (57p) Lars Jörgen Gustafsson (57p) Sten Gösta Torsten Ångell (57p) (52p) Karl Gunnar Olsson (52p) (52p) Hans Olof Johannisson (51p) (50p) Lars Erik Anders Nylander (50p) (50p) Ulf Bertil Jonsson (49p) Sven Magnus Hemmingsson (49p) Hans Torsten Eckerrot (49p) Johan Wilhelm Sande (45p) (41p) (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Anna Katarina Hillman (39p) (37p) Leif Hugo Thygesen (37p) Kenth Axel Pettersson (34p) Urban Anders Lilja (34p) Sten Gunnar Hamberg (32p) Mari Elisabet Wiklund (30p) Elsie Gunborg Björkman (28p) Jan Niclas Johansson (28p) Rolf Erik Alm (28p) Lars Ivar Bertil Krantz (28p) Lars Bertil Hammarstedt (28p) Per Anders Magnusson (28p) Bengt Örjan Larsson (28p) Karl Olof Georg Ström (27p) Ingvar Peter Berglund (27p) Henrik Mikael Sandbacka (27p) Mats Åke Örjan Karlsson (27p) Leif Åke Kennet Söderlund (27p) Ingrid Barbro Linnéa Wåhlberg (27p) Åke Sven Erik Ring (22p) Sven Magnus Fredmer (19p) Johan Erik Sylvén (17p) Börje Stefan Andersson Berglund (17p) Thomas Hendel (17p) Peter Mikael Ikonen (16p) Jaan Andres Kubja (12p) Lars Ragnar Gylling (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.