Bo Gunnar Björkenor (79p)

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Kenth Axel Pettersson (6) Karin Harriet Kristina Piscator (6) Jaan Andres Kubja (6) Lars Jörgen Gustafsson (4) Jan Tomas Forslund (4) Per Erik Stefan Bäckström (3) Ulf Magnus Örnberg (3) Sten Erik Jakobsson (3) Johan Erik Sylvén (2) Bengt Ivan Granlund (2) (2) Leif Olof Ivarsson (2) Lena Kristina Eliasson (2) Kjell Åke Nyberg (2) Per Haugland (2) Kjell Erik Anders Ovemar (2) Bengt Anders Eliasson (2) Inga Eva-Lena Pettersson (2) Sven Peter Freyhult (2) Karl-Gustav Ramström (2) Valborg Inga Lill Margareta Östman (2) Ingrid Barbro Linnéa Wåhlberg (2) Voitto Ilmari Riihimäki (2) Dennis André Bäckman (2) Elsie Gunborg Björkman (1) (1) Jan Niclas Johansson (1) (1) Karin Marie Linnea Magnusson (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Mari Elisabet Wiklund (1) Hans Olof Johannisson (1) Urban Anders Lilja (1) Carl Jonas Svensson (1) Sven Gunnar Widhagen (1) Anders Ingemar Wiger (1) Hans Åke Nilsson (1) Johan Wilhelm Sande (1) Peter Mikael Ikonen (1) Karl Olof Georg Ström (1) Lars Ragnar Gylling (1) Lars Jörgen Hägerfors (1) Ulf Bertil Jonsson (1) Lars Georg Jonsson (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Charlotte J Brogren Karlberg (1) (1) Rolf Erik Alm (1) (1) Sven Magnus Hemmingsson (1) Ingvar Peter Berglund (1) Leif Hugo Thygesen (1) Sten Gunnar Hamberg (1) Anna Katarina Hillman (1) Eva Josefin Larsson (1) Lars-Olof Höglund (1) Thomas Hendel (1) Bo Karl Daniel Jilkén (1) Karl Gunnar Olsson (1) Lars Filip Ranby (1) (1) Lars Kristian Åkerstedt (1) Lars Ivar Bertil Krantz (1) (1) Knut Håkan Westberg (1) Åke Sven Erik Ring (1) Thom Meyer Mathisen (1) (1) Lars Henrik Martinsson (1) Inger Catrine Wrethling Friberg (1) Lars Bertil Hammarstedt (1) Henrik Mikael Sandbacka (1) Per Anders Magnusson (1) (1) Hans Torsten Eckerrot (1) Mats Åke Örjan Karlsson (1) Lars Erik Anders Nylander (1) Claes Magnus Åkesson (1) Lars Mats Robert Larsson (1) Sten Gösta Torsten Ångell (1) Leif Åke Kennet Söderlund (1) Frank Johan Söderström (1) (1) Sven Magnus Fredmer (1) Bengt Örjan Larsson (1) Carl Adam Leismark (1) Karl Olof Cederberg (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sten Erik Jakobsson (94p) Frank Johan Söderström (89p) Per Erik Stefan Bäckström (87p) Inga Eva-Lena Pettersson (86p) Dennis André Bäckman (86p) Lars Mats Robert Larsson (83p) (81p) Bengt Ivan Granlund (79p) Leif Olof Ivarsson (79p) Lena Kristina Eliasson (79p) Per Haugland (79p) Kjell Erik Anders Ovemar (79p) Bengt Anders Eliasson (79p) Ulf Magnus Örnberg (79p) Sven Peter Freyhult (79p) Karl-Gustav Ramström (79p) Voitto Ilmari Riihimäki (79p) (77p) Carl Jonas Svensson (71p) Charlotte J Brogren Karlberg (67p) Jan Tomas Forslund (67p) Valborg Inga Lill Margareta Östman (66p) (65p) Thom Meyer Mathisen (65p) Claes Magnus Åkesson (63p) Lars Henrik Martinsson (61p) Lars-Olof Höglund (58p) Carl Adam Leismark (58p) Anders Ingemar Wiger (57p) Karin Harriet Kristina Piscator (57p) Lars Filip Ranby (57p) Lars Kristian Åkerstedt (57p) (57p) Lars Jörgen Gustafsson (57p) Sten Gösta Torsten Ångell (57p) (52p) Karl Gunnar Olsson (52p) (52p) Hans Olof Johannisson (51p) (50p) (50p) Ulf Bertil Jonsson (49p) Sven Magnus Hemmingsson (49p) Hans Torsten Eckerrot (49p) Johan Wilhelm Sande (45p) Lars Erik Anders Nylander (45p) (41p) (41p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Anna Katarina Hillman (39p) (37p) Leif Hugo Thygesen (37p) Kenth Axel Pettersson (34p) Urban Anders Lilja (34p) Sten Gunnar Hamberg (32p) Mari Elisabet Wiklund (30p) Elsie Gunborg Björkman (28p) Jan Niclas Johansson (28p) Rolf Erik Alm (28p) Lars Ivar Bertil Krantz (28p) Lars Bertil Hammarstedt (28p) Per Anders Magnusson (28p) Bengt Örjan Larsson (28p) Karl Olof Georg Ström (27p) Ingvar Peter Berglund (27p) Henrik Mikael Sandbacka (27p) Mats Åke Örjan Karlsson (27p) Leif Åke Kennet Söderlund (27p) Ingrid Barbro Linnéa Wåhlberg (27p) Åke Sven Erik Ring (22p) Sven Magnus Fredmer (19p) Johan Erik Sylvén (17p) Börje Stefan Andersson Berglund (17p) Thomas Hendel (17p) Peter Mikael Ikonen (16p) Jaan Andres Kubja (12p) Lars Ragnar Gylling (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.