Lena Kristina Eliasson (79p)

Kvinna, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Sten Erik Jakobsson (3) Ulf Magnus Örnberg (3) Valborg Inga Lill Margareta Östman (2) Olof Henrik Gudmund Henriksson (2) Voitto Ilmari Riihimäki (2) Dennis André Bäckman (2) Åke Per Arne Svensson (2) Mats Olov Kinnwall (2) Per Haugland (2) Anders Gerhard Fredrik Weihe (2) Bo Gunnar Björkenor (2) Frank Johan Söderström (2) (2) Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (2) Carl Fredrik Harry Jejdling (2) Leif Olof Ivarsson (2) Håkan Samuelsson (2) Lars Erik Johannes Fahlgren (2) Kjell Arne Jerry Bengtson (2) Jan Gustav Gurander (2) Kjell Erik Anders Ovemar (2) Maud Lisbeth Spencer (2) Bengt Anders Eliasson (2) Åsa Helene Stenbjelke (2) Inga Eva-Lena Pettersson (2) Pernilla Elisabeth Melén (2) Nils Åke Hallström (2) Klas Axel Peter Wåhlberg (2) Bengt Ivan Granlund (2) Inga Annika Bäremo (2) Lars Mikael Käll (2) Nils Dag Håkan Richardsson (2) Sven Peter Freyhult (2) Malin Elisabeth Alfredsson (2) Karl-Gustav Ramström (2) Ulla Christina Kassberg (2) Bengt Daniel Nodhäll (1) Hans Olof Johannisson (1) Tom Johan Eriksson (1) Tore Bertil Bertilsson (1) Johan Erik Sylvén (1) Mats Rahmström (1) Jan Henrik Ahlström (1) Nils Göran Gustafsson (1) Per Magnus Peje Emilsson (1) Mathilda Josephine Stjärnerfält (1) Anders Mats Olof Osberg (1) Marcus Wallenberg (1) Carl Magnus Börje Emilsson (1) Erik Gunnar Ståhl (1) Jan Anders Bäckström (1) Bengt Mikael Johansson (1) Per Magnus Ripa (1) Kurt Ove Håkan Buskhe (1) Nils Gunnar Magnus Gustafsson (1) Johan Olof Menckel (1) Jonas Åke Hjelm (1) Lars Jörgen Hägerfors (1) Anna Hedvig Ellen Molin (1) Leif Hugo Thygesen (1) Johan Otto Torbjörn Rittner (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Eva Josefin Larsson (1) Jonas Alrik Danielson (1) Hans Göte Gidhagen (1) Lars Henrik Martinsson (1) Thomas Hendel (1) Jonas Mikael Gustavsson (1) Vidar Mohammar (1) Nils Lennart Lindskog (1) Ulf Peter Nyllinge (1) Anna Kristina Ensgård (1) Marie Cecilia Stegö Chilo (1) Ulf Kennet Bergh (1) Martin Wästfelt (1) Olof Peter Joakim Westh (1) Hans Magnus Norin (1) Görgen Lars Erik Johansson (1) Birgit Sara Mazur (1) Anders Rasool Carp (1) Jessica Maria Öberg (1) Stefan Jan Jonas Andersson (1) Thom Meyer Mathisen (1) Hans Torsten Eckerrot (1) Hans Anders Urban Torin (1) Lars Erik Anders Nylander (1) Eva Maria Kristina Nilsson (1) Mats Ivar Andersson (1) Jens Thure Conny Holm (1) Lars Mats Robert Larsson (1) Per Jonas Samuelson (1) Leif Gustaf Wasing (1) Bert Åke Stefan Nordberg (1) Anders Daniel Bauer (1) Ralf Thomas Eriksson (1) Bo Egon Hjalmarsson (1) Ewy Marika Eleonora Brynne (1) Maria Susanne Lindgren (1) Per Gunnar Candido Wieslander (1) Hans Åke Nilsson (1) Erika Johanna Söderberg Johnsson (1) Danica Kragic Jensfelt (1) Tina Mikkelsen (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Marcus Wallenberg (97p) Nils Gunnar Magnus Gustafsson (95p) Jens Thure Conny Holm (95p) Tina Mikkelsen (95p) Bengt Daniel Nodhäll (94p) Nils Göran Gustafsson (94p) Kurt Ove Håkan Buskhe (94p) Johan Olof Menckel (94p) Nils Lennart Lindskog (94p) Marie Cecilia Stegö Chilo (94p) Olof Peter Joakim Westh (94p) Sten Erik Jakobsson (94p) Birgit Sara Mazur (94p) Stefan Jan Jonas Andersson (94p) Bert Åke Stefan Nordberg (94p) Erika Johanna Söderberg Johnsson (94p) Danica Kragic Jensfelt (94p) Jonas Alrik Danielson (93p) Per Jonas Samuelson (93p) Mats Rahmström (92p) Frank Johan Söderström (89p) Håkan Samuelsson (89p) Olof Henrik Gudmund Henriksson (88p) Jan Gustav Gurander (87p) Dennis André Bäckman (86p) Kjell Arne Jerry Bengtson (86p) Inga Eva-Lena Pettersson (86p) Tom Johan Eriksson (84p) Lars Mats Robert Larsson (83p) Åke Per Arne Svensson (82p) Klas Axel Peter Wåhlberg (82p) (81p) Voitto Ilmari Riihimäki (79p) Per Haugland (79p) Bo Gunnar Björkenor (79p) Leif Olof Ivarsson (79p) Kjell Erik Anders Ovemar (79p) Bengt Anders Eliasson (79p) Ulf Magnus Örnberg (79p) Bengt Ivan Granlund (79p) Sven Peter Freyhult (79p) Karl-Gustav Ramström (79p) Jonas Mikael Gustavsson (75p) Bengt Mikael Johansson (73p) Johan Otto Torbjörn Rittner (73p) Ulf Kennet Bergh (73p) Görgen Lars Erik Johansson (71p) Per Gunnar Candido Wieslander (71p) Inga Annika Bäremo (71p) Tore Bertil Bertilsson (69p) Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (67p) Jessica Maria Öberg (67p) Mats Ivar Andersson (67p) Thom Meyer Mathisen (65p) Valborg Inga Lill Margareta Östman (64p) Anders Mats Olof Osberg (61p) Lars Henrik Martinsson (61p) Martin Wästfelt (59p) Nils Åke Hallström (59p) Per Magnus Peje Emilsson (58p) Hans Göte Gidhagen (58p) Ralf Thomas Eriksson (58p) Carl Magnus Börje Emilsson (56p) Hans Anders Urban Torin (52p) Malin Elisabeth Alfredsson (52p) Hans Olof Johannisson (51p) Lars Erik Anders Nylander (50p) Hans Torsten Eckerrot (49p) Mats Olov Kinnwall (47p) Anders Gerhard Fredrik Weihe (47p) Vidar Mohammar (47p) Anna Kristina Ensgård (47p) Maud Lisbeth Spencer (42p) Mathilda Josephine Stjärnerfält (41p) Ulf Peter Nyllinge (41p) Lars Erik Johannes Fahlgren (41p) Pernilla Elisabeth Melén (41p) Jan Henrik Ahlström (38p) Leif Hugo Thygesen (37p) Maria Susanne Lindgren (33p) Nils Dag Håkan Richardsson (31p) Anders Daniel Bauer (28p) Eva Maria Kristina Nilsson (26p) Ulla Christina Kassberg (21p) Johan Erik Sylvén (17p) Börje Stefan Andersson Berglund (17p) Thomas Hendel (17p) Bo Egon Hjalmarsson (17p) Erik Gunnar Ståhl (15p) Jonas Åke Hjelm (15p) Per Magnus Ripa (14p) Jan Anders Bäckström (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.