Valborg Inga Lill Margareta Östman (66p)

Kvinna, Född: 1956
Rangordningen antal relationer
Bengt Ivan Granlund (2) Sven Peter Freyhult (2) Karl-Gustav Ramström (2) John Henrik Saxborn (2) Leif Olof Ivarsson (2) Anna Ulrika Danielsson (2) Lena Kristina Eliasson (2) Per Haugland (2) Bo Gunnar Björkenor (2) (2) Hans Fredrik Warén (2) Ulf Magnus Örnberg (2) Sten Erik Jakobsson (2) Kjell Erik Anders Ovemar (2) Bengt Anders Eliasson (2) Olof Malte Ulfson Gertz (2) Inga Eva-Lena Pettersson (2) Voitto Ilmari Riihimäki (2) Dennis André Bäckman (2) Anders Georg Björkman (1) (1) Per Oskar Nordlander (1) Timo Leif Mattias Viiperi (1) Hans Åke Nilsson (1) Lars Christer Harald Jakobsson (1) Heléne Marie Siberg Wendin (1) Lena Charlotte Strömberg (1) Erik Marcus Hedblom (1) Ulf Sune Alf Ek (1) Per Olov Lennart Hendar (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Lars Bertil Johansson (1) Jan Erik Palmqvist (1) Rigmor Veronica Öberg (1) Ricard Robbstål (1) Hans Torsten Eckerrot (1) Anna M Jeanine Öhrstedt Holmgren (1) Helena Marita Johnsson (1) Lars Erik Anders Nylander (1) Åsa Helena Löfqvist (1) Björn Fredrik Schedwin (1) Lars Mats Robert Larsson (1) Tore Bertil Bertilsson (1) Anna Louise Flodström Wettebrandt (1) Per Ragnar Johannes Hedström (1) Jan Anne Pieters (1) Per Johan Hårdén (1) (1) Nina Linander (1) Johan Bertil Patrik Undvall (1) Hans Johan Skoglund (1) Johan Daniel Pernvi (1) Lars Jörgen Hägerfors (1) Kay Åke Anders Tykesson (1) Thom Meyer Mathisen (1) Sara Anna-Karin Hatt (1) Kjell Ingvar Romefors (1) Carl Roland Adrell (1) Leila Anita Kiel (1) Lars Henrik Martinsson (1) Lars-Bertil Mikael Ekman (1) Henrik Ivar Stenström (1) Hans Olof Johannisson (1) Charlotta Elisabeth Oom (1) Anna Elin Beatrice Linnér (1) Johan Erik Sylvén (1) Erik Axel Wiklund (1) Kenth Fredrik Haglund (1) Sven von Holst (1) (1) Jan Gunnar Geier (1) Björn Ingvar Edgar Lindblom (1) Jan Christian Helgesson (1) Erik Johan Uhlén (1) Olof Joakim Olsson (1) Per Johan Mikael Berggren (1) (1) Larry Robert Nilsson (1) Christina O R Karlsson Kazeem (1) Hans Erik Ljungkvist (1) Kjell Ingemar Svensson (1) Gunilla Kristina Rittgård (1) Jan Olof Malm (1) Ann-Charlotte Holm (1) Leif Hugo Thygesen (1) Uta Kajsa Charlott Ristorp Ljungren (1) Ida Karolin Lindeman (1) Eva Josefin Larsson (1) Karl Otto Andreas Malmström (1) Annika Elisabeth Lundberg (1) Thomas Hendel (1) Hans Per Martin Ivert (1) Märta Pia Lucia Jansdotter (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Nina Linander (93p) Sten Erik Jakobsson (91p) Lena Charlotte Strömberg (87p) Dennis André Bäckman (87p) Inga Eva-Lena Pettersson (86p) (81p) Lars Mats Robert Larsson (80p) Bengt Ivan Granlund (79p) Lars Christer Harald Jakobsson (79p) Sven Peter Freyhult (79p) Karl-Gustav Ramström (79p) Leif Olof Ivarsson (79p) Lena Kristina Eliasson (79p) Per Haugland (79p) Bo Gunnar Björkenor (79p) Hans Johan Skoglund (79p) Sara Anna-Karin Hatt (79p) Ulf Magnus Örnberg (79p) Kjell Erik Anders Ovemar (79p) Per Johan Mikael Berggren (79p) Bengt Anders Eliasson (79p) Christina O R Karlsson Kazeem (79p) Hans Erik Ljungkvist (79p) Voitto Ilmari Riihimäki (79p) Tore Bertil Bertilsson (75p) John Henrik Saxborn (73p) Erik Marcus Hedblom (71p) Anna Ulrika Danielsson (71p) Johan Bertil Patrik Undvall (70p) Timo Leif Mattias Viiperi (69p) (68p) Ulf Sune Alf Ek (68p) Olof Joakim Olsson (68p) Anders Georg Björkman (67p) Jan Christian Helgesson (67p) Jan Anne Pieters (66p) (66p) Johan Daniel Pernvi (66p) (66p) (66p) Larry Robert Nilsson (66p) Hans Per Martin Ivert (66p) Lars Henrik Martinsson (64p) Olof Malte Ulfson Gertz (63p) Per Oskar Nordlander (62p) Hans Torsten Eckerrot (61p) Hans Fredrik Warén (59p) Ricard Robbstål (56p) Per Johan Hårdén (56p) Gunilla Kristina Rittgård (56p) Sven von Holst (55p) Björn Ingvar Edgar Lindblom (53p) Hans Olof Johannisson (51p) Karl Otto Andreas Malmström (47p) Thom Meyer Mathisen (45p) Björn Fredrik Schedwin (43p) Lars Erik Anders Nylander (41p) Kjell Ingemar Svensson (39p) Leif Hugo Thygesen (39p) Carl Roland Adrell (37p) Rigmor Veronica Öberg (36p) Charlotta Elisabeth Oom (35p) Annika Elisabeth Lundberg (31p) Anna M Jeanine Öhrstedt Holmgren (30p) Henrik Ivar Stenström (30p) Ann-Charlotte Holm (29p) Kay Åke Anders Tykesson (26p) Märta Pia Lucia Jansdotter (23p) Lars-Bertil Mikael Ekman (21p) Anna Elin Beatrice Linnér (20p) Uta Kajsa Charlott Ristorp Ljungren (20p) Helena Marita Johnsson (19p) Per Ragnar Johannes Hedström (19p) Heléne Marie Siberg Wendin (18p) Jan Erik Palmqvist (18p) Jan Olof Malm (18p) Thomas Hendel (17p) Per Olov Lennart Hendar (16p) Johan Erik Sylvén (15p) Börje Stefan Andersson Berglund (14p) Åsa Helena Löfqvist (14p) Erik Johan Uhlén (14p) Jan Gunnar Geier (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.