Företag:

ABB Automation Technologies AB
556069-8697
, 721 83 VÄSTERÅS
Aktiebolag
23.10.1959
280 000 000
Bolaget ska för egen eller annans räkning bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, system och reservdelar för automatisering och effektivisering av olika typer av verksamheter samt erbjuda service- och underhållslösningar för ökat anläggningsutnyttjande och tillgänglighet. Bolaget betjänar företrädesvis företag inom metall-, mineral-, skogs-, kraft-, fordons-, konsumentvaru-, elektronik-, tillverknings-, kemi- och läkemedelsindustri samt företag sysselsatta med lagerhållnings-, hamn-, flygplats- och marin verksamhet. Bolaget skall också förvärva och förvalta aktier och andelar i annat svenskt eller utländskt företag, bedriva in- och utlåning från och till närstående bolag, svenska och utländska, utfärda garantier för närstående bolag, svenska och utländska, samt bedriva annan med samtliga förestående verksamhetsgrenar förenlig rörelse. Bolaget verkar både i Sverige och utomlands.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Björkenor, Bo Gunnar / Eckerrot, Hans Torsten / Eliasson, Lena Kristina / Haugland, Per / Jakobsson, Sten Erik / Larsson, Lars Mats Robert / Nylander, Lars Erik Anders / Ramström, Karl-Gustav / Steel, Gary Glachan / Örnberg, Ulf Magnus / Östman, Valborg Inga Lill Margareta eller en av dem i förening med en av
Hendel, Thomas / Johannisson, Hans Olof / Larsson, Eva Josefin / Thygesen, Leif Hugo / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

ABB Automation Technologies AB registrerades 23.10.1959 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 280 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 69 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2006 visar en omsättning på SEK 11 924 612 000, ett rörelseresultat på SEK 1 195 391 000 och där eget kapital var positivt med SEK 1 317 850 000.

Styrelsen består av 13 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 68 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 81 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 79 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 79,27 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2006-122005-122004-12
Total omsättning11.924.61212.846.63211.695.877
Rörelseresultat1.195.391898.449646.123
Resultat före skatt1.208.958914.566704.320
 
Summa eget kapital1.317.8501.225.5601.272.390
Kassa och bank1.073.914828.747927.313
 
Rörelsemarginal (%)1076
Soliditet (%)201719

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 7,70 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2006-122005-122004-12
Avkastning på totalt kapital12107
Kapitalomsättningshastighet666
Omsättningshastighet kundfordringar334
Skuldsättningsgrad422
Rörelsemarginal141212
Kassaflöde från rörelse181414
Ränteteckningsgrad101010
Kassalikviditet222
Score695957
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

 
Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare

Revisorer

Huvudansvarig revisor