Gunborg Annette Talåsen (47p)

Kvinna, Född: 1967
Rangordningen antal relationer
Stig Thomas Forslund (6) Anna Kristina Charlotta Jansson (3) Mats Ingmar Johansson (3) Per Anders Roland Holm (3) Peter Seth Wilhelm Hesslin (2) Jessica Terese Karlberg Lagrelius (2) Kristina Elisabeth Lilja (2) Johanna Lill Kristina Allert (2) Carl-Anders Roland Keller (2) Aina W Inga-Lill Viklander Grahn (2) Ulf Håkan Ericsson (2) Annemarie Gardshol (2) Johan Lave Niklas Nordh (2) Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel (2) Gunilla Kristina Åstrand Berg (2) Gunnel Åsa Maria Sigurdh (2) Hans Karl-August Ankergård Karolin (1) Eric Thomas Backteman (1) Hans Lennart Lundgren (1) Tim Morten Jörnsen (1) John Fredrik Stefan Holmström (1) (1) Mårten Asplund (1) Erik Peter Strandh (1) Per Tore Mossberg (1) Klas Richard Blom (1) Ann-Katrin Margareta Broman (1) Jan Peter Kullgren (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) Karl-Ove Andersson (1) Ketil Sletbakk (1) Erik Daniel Eriksson (1) (1) Tina Anna Christina Jirhem (1) Karl Sune Blomkvist (1) Björn Johan Ekstedt (1) Stig Anders Olof Elofson (1) Birgitta Charlotte Maria Svensson (1) Ivar Peter Zell (1) Nils Kruse Kristofer Björklund (1) (1) Per Halvar Andreas Falkenmark (1) (1) Ingrid Birgitta Ericksson (1) Lena Eva-Britt Blomé (1) Mats Olof Anderson (1) Karin Helena Herlogsson (1) (1) Sandra Elisabet Svensk (1) Ulf Krister Olsson (1) Klas van Lienden (1) Jan Christer Mikael Lundin (1) Bengt Lennart Eriksson (1) Jon Fredrik Widell (1) Lena Anna M Hummerhielm Sjölin (1) Pär-Ola Larsson (1) Björn Georg Nyström (1) Lars Johan Lindholm (1) Anna Marie Jonson Öberg (1) (1) Mats Gunnar Petersson (1) Per Rune Magnus Wilsby (1) Joss J P L M Delissen (1) Lars Jesper Nilsson (1) Torsten Peter Svensson (1) Jan Karl Jonas Lindström (1) Per Oskar Ljungberg (1) Annika Christina Engström (1) Johan Gustav Lundh (1) Jan Bengt Eskil Starrsjö (1)
Rangordningen styrning poängvärde
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.